• H�nh 06

  • H�nh 07

  • H�nh 01

  • H�nh 02

  • H�nh 03

  • H�nh 04

  • H�nh 05

Trang chủ
Giới thiệu
Liên hệ
HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
KẾT NỐI KINH DOANH
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập: 387.257
Trực tuyến: 10
 
   GIỚI THIỆU
Hình thành và phát triển
Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa miền Trung là đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động, có chức năng tổ chức, triển khai thực hiện chính sách và chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực miền Trung.

 - Tên đầy đủ: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa miền Trung.

+ Tên tiếng Anh: The Assistance Center for Small and Medium Sized Enterprises in the Centre.

+ Tên viết tắt: TAC DaNang.

- Địa chỉ: Tầng 4, số nhà 103 Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

- Điện thoại :    (84-236) 3623 445      

- Fax           :    (84-236) 3623 447

- Email: hotrodnmientrung@gmail.com

- Website: www.tacdn.gov.vn

II. Các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động của Trung tâm:

- Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Quyết định 290/QĐ-BKH ngày 12/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đà Nẵng (nay là Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa miền Trung).

- Quyết định số 1537/QĐ-BKH Ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa miền Trung.

II. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm:  

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) miền Trung là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tổ chức, triển khai thực hiện chính sách và chương trình trợ giúp DNNVV tại khu vực miền Trung.

Sứ mệnh: “Trở thành cầu nối hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập với nền kinh tế quốc tế”

Tầm nhìn: Đến năm 2025, trở thành đầu mối liên kết hiệu quả giữa DNNVV với doanh nghiệp lớn, giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài, giữa doanh nghiệp với các chương trình hỗ trợ của chính phủ về kỹ thuật, đào tạo nhân lực và xúc tiến thương mại từ đó giúp DNNVV nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập thành công vào nền kinh tế thế giới.

Khẩu hiệu: “Luôn đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực miền Trung”

1. Chức năng

Tổ chức, triển khai thực hiện chính sách và chương trình trợ giúp DNNVV tại khu vực miền Trung (gồm 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Khánh Hòa và 04 tỉnh Tây Nguyên gồm: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk và Đắk Nông.

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị kinh doanh cho các DNNVV.

- Tư vấn, đầu mối thu thập, cung cấp, phổ biến các thông tin cho DNNVV về công nghệ, kỹ thuật, quản lý sản xuất và các dịch vụ phát triển kinh doanh khác.

- Xúc tiến, triển khai hoạt động kết nối doanh nghiệp.

- Triển khai thí điểm một số hình thức hỗ trợ trực tiếp cho các DNNVV theo phân công.

- Tham gia thực hiện các chương trình trợ giúp của Nhà nước cho DNNVV theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Đề xuất với Lãnh đạo Cục phát triển doanh nghiệp về xây dựng các chính sách, biện pháp hỗ trợ DNNVV.

- Tổ chức xuất bản, in ấn, phát hành các ấn phẩm phục vụ cho hoạt động trợ giúp doanh nghiệp, đào tạo, phổ biến thông tin cũng như quảng bá hình ảnh của Trung tâm và các doanh nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp giao.

» Sơ đồ tổ chức
DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ
ĐỐI TÁC
VIDEO
TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA MIỀN TRUNG
Trụ sở: Tầng 4, số nhà 103 Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (84-236) 3623 442 Fax: (84-236) 3623 447
Email: congsonmpi@gmail.com - Website: http://www.tacdn.gov.vn